Menu

Beroepsonderwijs aan Zee

Beroepsonderwijs aan Zee is een school waar je je meteen thuis voelt en waar het fijn is om naar toe te gaan. We zijn een moderne en kleinschalige school, waarin je eigen verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en respect centraal staan. Je kan je als leerling bij ons optimaal ontwikkelen, omdat we goed onderwijs geven en je veel zorg en begeleiding bieden. Naast de schoolvakken is er ook veel ruimte voor creativiteit, sport en cultuur.

Meer informatie over Beroepsonderwijs aan Zee kun je vinden op de website

Mavo aan Zee

Mavo aan Zee heeft als motto 'de school waar je gehoord en gezien wordt'. Dit geldt zowel voor ouders als voor leerlingen. De mavo is een kleinschalige, fijne school. Persoonlijke aandacht en je de kans geven je te ontwikkelen vinden we belangrijk. We dagen je op verschillende manieren uit om te leren , maar we verwachten ook van je dat je er alles aan doet om goede resultaten te behalen. We willen dat je een leuke en onvergetelijke schooltijd hebt, waar je later nog met plezier aan zal terugdenken.

Meer informatie over Mavo aan Zee kun je vinden op de website

Lyceum aan Zee

Lyceum aan Zee is een ambitieuze school met ruim 1300 leerlingen verdeeld over twee moderne vestigingen: één in Den Helder en één in Julianadorp. Onderwijskundig en organisatorisch is het thema de komende jaren 'verbeteren, vernieuwen en borgen' met intensieve aandacht voor de kwaliteit van de lessen en begeleiding van onze leerlingen. We zoeken docenten die in staat zijn in te spelen op de uiteenlopende leerbehoeften van onze leerlingen. Samenwerken, van elkaar leren en je eigen grenzen verleggen zijn kernbegrippen. Docenten werken zowel in teams rondom de leerling als in secties voor afstemming van leerstof en vaardigheden.

Meer informatie over Lyceum aan Zee kun je vinden op de website

Junior College

Het Junior College in Julianadorp is een zelfstandige onderbouwlocatie in Julianadorp met klassen voor basis/kadergerichte leerweg, mavo, havo en vwo.
Het is een kleinschalige, overzichtelijke school waar persoonlijke aandacht voor de leerling voorop staat. De leerlingen voelen zich snel thuis op onze school.

Meer informatie over het Junior College kun je vinden op de website

Schakel aan Zee

Schakel aan Zee is een school voor anderstaligen (EOA) tussen 12 en 18 jaar. Dat betekent dat wij de leerlingen onderwijzen in de Nederlandse taal evenals de Nederlandse gebruiken en gewoonten. Schakel aan Zee heeft een regionale functie. De leerlingen blijven op Schakel aan Zee tot het moment dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen om lessen te kunnen volgen op reguliere scholen; zij gaan dan schakelen.
 
Er wordt veelvuldig aan Nederlandse taal- en spreekvaardigheid gewerkt op diverse manieren. Verder volgen de leerlingen lessen in onder andere sociale vaardigheden, expressie en sport. Ook worden de vakken burgerschapsvorming, rekenen/ wiskunde en koken gegeven.  

Meer informatie over Schakel aan Zee kun je vinden op de website

Bedrijfsbureau

Op het bedrijfsbureau zijn het College van Bestuur en ondersteunende diensten gevestigd. Onder de ondersteunde diensten vallen de afdeling HR, Financiën, Facilitair, leerlingenadministratie, PR & Communicatie, ICT, medewerker informatievoorziening en het bestuurssecretariaat.  Zij ondersteunen de scholen bij de uitvoering van het schoolbeleid en administratie. Het bedrijfsbureau is gevestigd op het Beroepsonderwijs.       

Menu