Menu

Werken bij Scholen aan Zee

Voor de toekomst van onze leerlingen willen wij echt het verschil maken. Scholen aan Zee werkt daarom aan een aantrekkelijk leerklimaat, talentontwikkeling, leermotivatie, kansengelijkheid en maatwerk.

Scholen aan Zee staat aan de vooravond van een koerswijziging gericht op een nieuwe schoolplanperiode waarbij de omslag gemaakt wordt van zelfstandige categorale scholen naar een samenhangende en lerende brede scholengemeenschap. Wij verzorgen voor ca. 2.300 leerlingen voortgezet onderwijs van vmbo-basis tot en met gymnasium en onderwijs voor anderstaligen. Wij bouwen aan een nieuwe organisatiecultuur waarin open communicatie, professionaliteit en een dienstverlenende houding belangrijke waarden zijn, waardoor de onderlinge samenwerking wordt versterkt.Menu